Lumbini Pradesh

प्रदेश नं. ५ अन्र्तगत रहेका जिल्लाहरुको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्धारित क्षेत्र संख्या

निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या

क्रसं.

जिल्ला

प्रतिनिधिसभा सदस्यको

लागि निर्धारित

क्षेत्र  संख्या

प्रदेशसभा सदस्यको

लागि निर्धारित क्षेत्र संख्या

अर्घाखाँची

१ (एक)

२ (दुई)

प्युठान

१ (एक)

२ (दुई)

रोल्पा

१ (एक)

२ (दुई)

रुकुम पूर्व

१ (एक)

२ (दुई)

गुल्मी

२ (दुई)

४ (चार)

पाल्पा

२ (दुई)

४ (चार)

नवलपरासी

(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

२ (दुई)

४ (चार)

बर्दिया

२ (दुई)

४ (चार)

कपिलबस्तु

३ (तिन)

६ (छ)

१०

दाङ्ग

३ (तिन)

६ (छ)

११

बाँके

३ (तिन)

६ (छ)

१२

रुपन्देही

५ (पाँच)

१० (दश)

जम्मा

२६ (छब्बीस)

५२ (बाउन्न)

  निर्वाचन क्षेत्रको विवरण

क्रसं. जिल्ला

प्रतिनिधिसभा 

निर्वाचन क्षेत्र नं.

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन 

क्षेत्रमा रहने

स्थानीय तहहरु

प्रदेशसभा

 निर्वाचन क्षेत्र नं.

प्रदेशसभा निर्वाचन

 क्षेत्रमा रहने

स्थानीय तहहरु

अर्घाखाँची

१ (एक)

अर्घाखाँची जिल्लाको  सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र

१ (एक)

·         छत्रदेव गाउँपालिका 

·         मालारानी गाउँपालिका

·         सन्धिखर्क नगरपालिका ४,५, ८,९,१०,११,१२ नं वडाहरु

·         भूमिकास्थान नगरपालिकाका १,२,३,४ नं वडाहरु

२ (दुई)

·         पाणिनी गाउँपालिका

·         शीतगंगा नगरपालिका

·         सन्धिखर्क नगरपालिका १,२,३,६,७ नं वडाहरु

·         भूमिकास्थान नगरपालिकाका ५,६,७, ८,९,१०, नं वडाहरु

प्युठान

१ (एक)

प्युठान जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र

१ (एक)

·         माण्डवी गाउँपालिका

·         सरुमारानी गाउँपालिका

·         मल्लरानी गाउँपालिकाको ५ नं वडा

·         ऐरावती गाउँपालिका

·         प्युठान नगरपालिका १,२,३,५ नं वडाहरु

·         स्वर्गद्वारी नगरपालिका

२ (दुई)

·         मल्लरानी गाउँपालिका १,२,३,४ नं वडाहरु

·         प्युठान नगरपालिकाका ४,६,७,८,९,१० नं वडाहरु

·         गौमुखी गाउँपालिका

·         नौबहिनी गाउँपालिका

·         झिमरुक गाउँपालिका

रोल्पा

 

१ (एक)

रोल्पा जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र

१ (एक)

·         रुन्टीगढी गाउँपालिका १,२,३,४  नं वडाहरु

·         लुङग्री गाउँपालिका

·         सुनछहरी गाउँपालिका

·         सुवर्णावती गाउँपालिका

·         थबाङ गाउँपालिका ४ र ५ नं वडाहरु

·         रोल्पा नगरपालिका १,२,३,४,५,९, र १० नं वडाहरु

२ (दुई)

·         थबाङ गाउँपालिका १,२,३ नं वडाहरु

·         रोल्पा नगरपालिका ६,७,८, नं वडाहरु

·         रुन्टीगढी गाउँपालिका ५,६,७,८,९ नं वडाहरु

·         दुईखोली गाउँपालिका

·         माडी गाउँपालिका

·         त्रिवेणी गाउँपालिका

·         सुकिदह गाउँपालिका

रुकुम पूर्व

१ (एक)

रुकुम पूर्व जिल्लाको सम्पूर्ण  भाग एक निर्वाचन क्षेत्र

१ (एक)

·         पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका

·         भूमे गाउँपालिका १,२,३,६,७ नं वडाहरु

२ (दुई)

·         सिस्ने गाउँपालिका

·         भूमे गाउँपालिका ४,५,८,९ नं वडाहरु

गुल्मी

१ (एक)

(क) कालिगण्डकी गा.पा

(ख) सत्यवती गा.पा.

(ग) रुरु गा.पा.

(घ) छत्रकोट गा.पा

(ङ) गुल्मी दरबार गा.पा.

(च) चन्द्रकोट गा.पा.

(छ) रेसुङ्गा न.पा वडा नं. ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४

१ (एक)

(क) कालिगण्डकी गा.पा

(ख) सत्यवती गा.पा

(ग) चन्द्रकोट गा.पा.

(घ) रुरु गा.पा. वडा नं.२,५,६

२ (दुई)

(क) रुरुगा.पा वडा नं.१, ३, ४

(ख) छत्रकोट गा.पा

(ग) गुल्मी दरबार गा.पा.

(घ) रेसुङ्गा न.पा वडा नं. ७,८,९,१०,११,१२,१३,१४

२ (दुई)

(क) मालिका गा.पा.

(ख) मदाने गा.पा.

(ग) धुर्कोट गा.पा.

(घ) मुसीकोट न.पा.

(ङ) इस्मा गा.पा.

(च) रेसुङ्गा न.पा वडा नं. 

१,२,३,४,५,६

१ (एक)

(क) रेसुङ्गा न.पा वडा नं. १,२,३,४,५,६

(ख) इस्मा गा.पा.

(ग) मुसीकोट न.पा.

 

२ (दुई)

(क) मालिका गा.पा.

(ख) धुर्कोट गा.पा.

(ग) मदाने गा.पा

 

पाल्पा

 

१ (एक)

(क) रामपुर न.पा

(ख) निस्दी गा.पा.

(ग) पूर्वखोला गा.पा.

(घ) रम्भा गा.पा.

(ङ) तानसेन न.पा. वडा

नं. ८

(च) माथागढी गा.पा वडा नं.

 २, ३, ४, ५,६,७,८

(छ) तिनाउँ गा.पा. वडा न. ५

१ (एक)

(क) रामपुर न.पा

(ख) निस्दी गा.पा.

(ग) पूर्वखोला गा.पा. वडा नं.

१, ३

२ (दुई)

(क) रम्भा गा.पा.

(ख) तानसेन न.पा वडा नं.

(ग) माथागढी गा.पा वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ८

(घ) पूर्वखोला गा.पा. वडा नं.

२,४,५,६

(ङ) तिनाउँ गा.पा. वडा न. ५

२ (दुई)

(क) बगनासकाली गा.पा.

(ख) तानसेन न.पा वडा

नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, 

१०, ११, १२, १३, १४

(ग) तिनाउँ गा.पा. वडा नं. १,

 २, ३, ४, ६

(घ) रिब्दीकोट गा.पा.

(ङ) रैनादेवी छहरा गा.पा

(च) माथागढी गा.पा वडा नं. १

१ (एक)

(क) बगनासकाली गा.पा.

(ख) तानसेन न.पा वडा

नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १०, ११, १२, १३, १४

(ग) माथागढी गा.पा वडा नं. १

२ (दुई)

(क) तिनाउँ गा.पा. १, २, ३, ४, 

(ख) रिब्दीकोट गा.पा.

(ग) रैनादेवी छहरा गा.पा

 

नवलपरासी 

(बर्दघाटसुस्ता पश्चिम)

 

१ (एक)

(क) सुस्ता गा.पा

(ख) प्रतापपुर गा.पा.

(ग) बर्दघाट न.पा.

(घ) सरावल गा.पा वडा नं. 

४, ५, ६, ७

१ (एक)

(क) बर्दघाट न.पा.

(ख) सरावल गा.पा वडा नं. ४, ५, ६, ७

२ (दुई)

(क) प्रतापपुर गा.पा.

(ख) सुस्ता गा.पा

२ (दुई)

(क) सरावल गा.पा (वडा नं. १, २, ३)

(ख) पाल्हीनन्दन गा.पा.

(ग) रामग्राम न.पा.

(घ) सुनवल न.पा.

१ (एक)

(क) रामग्राम न.पा. वडा नं. १, २, ११, १२, १३

(ख) सुनवल न.पा.

(ग) सरावल गा.पा वडा नं. १, २, 

२ (दुई)

(क) रामग्राम न.पा. वडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १४, १५, १६, १७, १८

(ख) पाल्हीनन्दन गा.पा.

बर्दिया

१ (एक)

(क) बाँसगढी न.पा.

(ख) बढैयाताल गा.पा.

(ग) गुलरिया न.पा.

(घ) बारबर्दिया न.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

१ (एक)

(क) बाँसगढी न.पा.

(ख) बढैयाताल गा.पा.

२ (दुई)

(क) गुलरिया न.पा.

(ख) बारबर्दिया न.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

२ (दुई)

(क) मधुवन न.पा.

(ख) राजापुर न.पा.

(ग) बारबर्दिया न.पा. वडा नं. १, २, ३

(घ) गेरुवा गा.पा.

(ङ) ठाकुरबाबा न.पा.

१ (एक)

(क) बारबर्दिया न.पा. वडा नं. १, २, ३

(ख) ठाकुरबाबा न.पा.

(ग) मधुवन न.पा.

२ (दुई)

(क) राजापुर न.पा.

(ख) गेरुवा गा.पा.

कपिलबस्तु

१ (एक)

(क) वाणगंगा न.पा.

(ख) शुद्धोधन गा.पा.

(ग) कपिलवस्तु न.पा. वडा नं. 

७, ८, ९, १०, ११

(घ) मायादेवी गा.पा.

१ (एक)

(क) वाणगंगा न.पा.

(ख) मायादेवी गा.पा. वडा नं. ३

(ग) कपिलवस्तु न.पा. वडा नं. ९, १०, ११

२ (दुई)

(क) शुद्धोधन गा.पा.

(ख) मायादेवी गा.पा. वडा नं. १, २, ४, ५, ६, ७, ८

(ग) कपिलवस्तु न.पा. वडा नं. ७, ८

२ (दुई)

(क) महाराजगंज न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ८, ९, १०, ११

(ख) कपिलबस्तु न.पा. वडा नं. 

१, २, ३, ४, ५, ६, १२

(ग) यशोधरा गा.पा.

(घ) बुद्धभुमी न.पा.

१ (एक)

(क) बुद्धभुमी न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९

(ख) महाराजगंज न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ८, ९, १०, ११

२ (दुई)

(क) यशोधरा गा.पा.

(ख) कपिलबस्तु न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, १२

(ग) बुद्धभुमी न.पा. वडा नं. १०

३ (तीन)

क) शिवराज न.पा.

(ख) विजयनगर गा.पा.

(ग) महाराजगंज न.पा. वडा नं. 

५, ६, ७

(घ) कृष्णनगर न.पा.

१ (एक)

(क) शिवराज न.पा. वडा नंं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११

(ख) महाराजगंज न.पा. वडा नं. ५, ६, ७

(ग) कृष्णनगर न.पा. वडा नं. ६, ७, ८

२ (दुई)

(क) विजयनगर गा.पा.

(ख) कृष्णनगर न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ९, १०, ११, १२

(ग) शिवराज न.पा. वडा नं. ९

११ दाङ्ग

१ (एक)

(क) गडवा गा.पा.

(ख) राप्ती न.पा.

(ग) राजपुर न.पा.

(घ) लमही न.पा.

(ङ) घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. 

, २, ३, ५

१ (एक)

(क) राप्ती न.पा.

(ख) गडवा गा.पा.

(ग) राजपुर न.पा. वडा नं. १, २, ३

२ (दुई)

(क) राजपुर न.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७

(ख) लमही न.पा.

(ग) घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ५

२ (दुई)

(क) बंगलाचुली गा.पा.

(ख) घोराही न.पा. वडा नं. ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५,

 १६, १७, १८, १९

(ग) तुल्सीपुर उ.म.न.पा. वडा नं

१६, १७, १८, १९

१ (एक)

(क) बंगलाचुली गा.पा.

(ख) घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. ४, १३, १४, १५, १७, १८, १९

२ (दुई)

(क) घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १६

(ख) तुल्सीपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १६, १७, १८, १९

३ (तीन)

(क) तुल्सीपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, 

११, १२, १३, १४, १५

(ख) दंगीशरण गा.पा.

(ग) शान्तीनगर गा.पा.

(घ) बबई गा.पा.

१ (एक)

तुल्सीपुर उ.म.न.पा. वडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १२, १३, १४, १५

२ (दुई)

(क) तुल्सीपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १, २, १०, ११

(ख) शान्तीनगर गा.पा.

(ग) दंगीशरण गा.पा.

(घ) बबई गा.पा.

११ बाँके

१ (एक)

(क) नरैनापुर गा.पा

(ख) राप्तीसोनारी गा.पा.

(ग) कोहलपुर न.पा.

१ (एक)

(क) नरैनापुर गा.पा

(ख) राप्तीसोनारी गा.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७

२ (दुई)

(क) राप्तीसोनारी गा.पा. वडा नं. ८, ९

(ख) कोहलपुर न.पा

२ (दुई)

(क) डुडुवा गा.पा

(ख) नेपालगंज उ.म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १८, १९, 

२०, २१, २२, २३

१ (एक)

(क) डुडुवा गा.पा

(ख) नेपालगंज उ.म.न.पा. वडा नं. १३, १८, १९, २०, २१, २२, २३

२ (दुई)

नेपालगंज उ.म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १४, १५

३ (तीन)

(क) नेपालगंज उ.म.न.पा. वडा नं. १६, १७

(ख) जानकी गा.पा.

(ग) खजुरा गा.पा.

(घ) बैजनाथ गा.पा.

१ (एक)

(क) बैजनाथ गा.पा.

(ख) खजुरा गा.पा. वडा नं. ५, ६, ७, ८

२ (दुई)

(क) नेपालगंज उ.म.न.पा. वडा नं. १६, १७

(ख) जानकी गा.पा.

(ग) खजुरा गा.पा. वडा नं. १, २, ३, ४

११ रुपन्देही

१ (एक)

(क) देवदह न.पा.

(ख) तिलोत्तमा न.पा. वडा नंं ७, ८, ९, १०, ११, १२, १५, १६, १७

(ग) ओमसतिया गा.पा. वडा नंं. १, ३, ४, ५, ६

(घ) रोहिणी गा.पा.

१ (एक)

(क) देवदह न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२

(ख) तिलोत्तमा न.पा. वडा नं. ११

(ग) रोहिणी गा.पा. वडा नं. ३, ४, ५, ६, ७

(घ) ओमसतिया गा.पा. वडा नं. ६

२ (दुई)

(क) देवदह न.पा. वडा नं. १०

(ख) तिलोत्तमा न.पा. वडा नं. ७, ८, ९, १०, १२, १५, १६, १७

(ग) ओमसतिया गा.पा. वडा नं. १, ३, ४, ५

(घ) रोहिणी गा.पा. वडा नं. १, २

२ (दुई)

(क) बुटवल उ.म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३

(ख) सैनामैना न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४

(ग) तिलोत्तमा न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६

१ (एक)

(क) तिलोत्तमा न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६

(ख) बुटवल उ.म.न.पा. वडा नं. ७, ९, १०, ११

२ (दुई)

(क) सैनामैना न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४

(ख) बुटवल उ.म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ८, १२, १३

३ (तीन)

(क) बुटवल उ.म.न.पा.

वडा नं. १४, १५, १६, १७, १८, १९

(ख) मायादेवि गा.पा. वडा नं. ७, ८

(ग) ओमसतिया गा.पा. वडा नं. २

(घ) सिद्धार्थनगर न.पा.

(ङ) सियारी गा.पा. वडा नंं १, २, ३, ६, ७

(च) शुद्धोधन गा.पा.

(छ) तिलोत्तमा न.पा. वडा नं. १३, १४

१ (एक)

(क) सिद्धार्थनगर न.पा.

(ख) मायादेवि गा.पा. वडा नं. ७, ८

(ग) ओमसतिया गा.पा. वडा नं. २

(घ) सियारी गा.पा. वडा नं १

(ङ) तिलोत्तमा न.पा. वडा नं. १४

२ (दुई)

(क) तिलोत्तमा न.पा. वडा नं. १३

(ख) सियारी गा.पा. वडा नंं २, ३, ६, ७

(ग) शुद्धोधन गा.पा.

(घ) बुटवल उ.म.न.पा. वडा नं. १४, १५, १६, १७, १८, १९

४ (चार)

(क) कोटहीमाई गा.पा.

(ख) लुम्बिनी साँस्कृतिक न.पा. वडा नं. २, १२, १३

(ग) मर्चवारी गा.पा.

(घ) मायादेवी गा.पा. वडा नं. २, ३, ४, ५, ६

(ङ) सम्मरीमाई गा.पा.

(च) सियारी गा.पा. वडा नं. ४, ५

१ (एक)

(क) मर्चवारी गा.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ७

(ख) सम्मरीमाई गा.पा.

(ग) लुम्बिनी साँस्कृतिक न.पा. वडा नं. २, १२, १३

२ (दुई)

(क) मर्चवारी गा.पा. वडा नं. ६

(ख) कोटहीमाई गा.पा.

(ग) मायादेवी गा.पा. वडा नं. २, ३, ४, ५, ६

(घ) सियारी गा.पा. वडा नं. ४, ५

५ (पाँच)

(क) सैनामैना न.पा. वडा नं. ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

(ख) कंचन गा.पा.

(ग) लुम्बिनी साँस्कृतिक न.पा. वडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

(घ) मायादेवी गा.पा. वडा नंं. १

(ङ) गैडहवा गा.पा.

१ (एक)

(क) सैनामैना न.पा. वडा नं. ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

(ख) कंचन गा.पा.

(ग) गैडहवा गा.पा. वडा नं. ६, ७, ८, ९

२ (दुई)

(क) लुम्बिनी साँस्कृतिक न.पा. वडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

(ख) मायादेवी गा.पा. वडा नंं. १

(ग) गैडहवा गा.पा.वडा.नं.१, २, ३, ४, ५

 तथ्यांक श्रोत निर्वाचन आयोग, नेपाल

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *