Pradesh 1

प्रदेश नं . १ अन्तर्गतका जिल्लाहरूको नक्सा (स्थानीयतह सहित)

सोलुखुम्बु जिल्लाको नक्सा

District Map of Sankhuwasabha

संखुवासभा जिल्लाको नक्सा
District Map of Sankhuwasabha
ताप्लेजुङ जिल्लाको नक्सा

District Map of Taplejung

अेाखलढुङ्गा जिल्लाको नक्सा

District Map of Okhaldhunga

खोटाङ जिल्लाको नक्सा

District Map of Khotang

भाेजपुर जिल्लाको नक्सा

District Map of Bhojpur

उदयपुर जिल्लाको नक्सा

District Map of Udaypur

सुनसरी जिल्लाको नक्सा

District Map of Sunsari

धनकुटा जिल्लाको नक्सा

District Map of Dhankuta

तेह्रथुम जिल्लाको नक्सा

District Map of Terathum

माेरङ्ग जिल्लाको नक्सा

District Map of Morang

पाँचथर जिल्लाको नक्सा

District Map of Panchthar

इलाम जिल्लाको नक्सा

District Map of Ilam

झापा जिल्लाको नक्सा

District Map of Jhapa

श्रोतः सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *