नेपालका ११ उपमहानगरपालिका को जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र वडा विवरण

नेपालका ११ उपमहानगरपालिका, त्यहाँको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र वडासंख्या ।

जिल्ला क्र. सं. उपमहानगरपालिकाको नाम जनसङ्ख्या क्षेत्रफल (वर्ग की.मी.) वडा

सुनसरी

 

इटहरी

धरान

१,४०,५१७

१,३७,७०५

९३.७८

१९२.३२

२०

२०

धनुषा जनकपुर १,५३,६१४ ८५.९९ २४
मकवानपुर हेटाैडा १,५२,८७५ २६१.५९ १९
बारा

 

कलैया

जितपुर सिमरा

१,२३,६५९

१,१४,१८५

१०८.९४

३०९.६७

२७

२३

रूपन्देही बुटवल १,३८,७४२ १०१.६१ १९
दाङ

तुलसीपुर

घोराही

१,४१,५२८

१,५६,१६४

३८४.६३

५२२.२१

१९

१९

बाँके १० नेपालगन्ज १,३८,९५१ ८५.९४ २३
कैलाली ११ धनगढी १,४७,७४१ २६१.७५ १९

स्राेत नेपाल सरकार सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालय

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *