Gandaki pradesh

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूको नक्सा (स्थानीयतह सहित)

मुस्ताङ जिल्लाको नक्सा

District Map of Mustang

मनाङ जिल्लाको नक्सा

District Map of Manang

म्याग्दी जिल्लाको नक्सा

District Map of Manang

पर्वत जिल्लाको नक्सा

District Map of Parbat

स्याङजा जिल्लाको नक्सा

District Map of Syangja

बाग्लुङ्ग जिल्लाको नक्सा

District Map of Baglung

कास्की  जिल्लाको नक्सा

District Map of Kaski

लमजुङ  जिल्लाको नक्सा

District Map of Lamjung

गोरखा  जिल्लाको नक्सा

District Map of Gorkha

तनहुँ जिल्लाको नक्सा

District Map of Tanahun

 

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व) जिल्लाको नक्सा

District Map of Nawalparasi east

श्रोतः सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *