Photo of Morang

मोरङ जिल्ला Morang District

परिचयः

जिल्ला प्रशासन मोरङका अनुसार मोरङ जिल्ला नेपालको प्रदेश नं. १ मा पर्ने औद्योगिक जिल्ला हो। पूर्वाञ्चलकै ऐतिहासिक गौरव बोकेको मोरङ जिल्ला, औद्योगिक एवं जनसंख्याको हिसाबले नेपाल कै दोस्रो ठूलो जिल्लाको रूपमा परिचित छ। नेपालको पूर्व तराइमा पर्ने यो जिल्ला प्राचिनकालमा विराट राजाको राजधानीको रूपमा प्रख्यात थियो।  मोरङ जिल्लाको क्षेत्रफल १,८५५ वर्ग किलोमिटर छ।  मोरङ जिल्लाको सदरमुकाम र प्रमुख औद्योगिक शहर विराटनगर हो।

भाैगोलीक अवस्थीति

–    अवस्थिति : २६.२०/२६.५३ देखि ८७.१६/८७.४१ (दक्षिणतर्फ भारतको विहार)

–    क्षेत्रफल : १८५५ वर्ग कि.मि.

–    भाषिक अवस्था : विविध

–    पूर्व तर्फ सीमाना : झापा र इलाम

–    पश्चिम तर्फ सीमाना : सुनसरी

–    उत्तर तर्फ सीमाना : धनकुटा, पाँचथर

–    दक्षिण तर्फ सीमाना : भारतको विहार प्रान्तको अररिया जिल्ला

निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन

प्रतिनिधिसभा सदस्यकोलागि निर्धारित क्षेत्र संख्या ६ रहेको छ भने प्रदेशसभा सदस्यकोलागि निर्धारित क्षेत्र संख्या १२ रहेको छ।

स्थानियतहको विभाजन

नेपाल  सरकार संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले  संघीय संरचना अनुसार मोरङ जिल्लाका साविकका गाउँ विकास समिति र नगरपालीका उपमहानगरपालिकालाइ गाभेर जम्मा १७ वटा स्थानीयतह निर्माण गरेको छ । जसमा १ वटा महानगरपालीका र ८ वटा नगरपालिका र ८ वटा  गाउँपालीका रहेका छन । जसलाइ तल प्रस्तुत गरीएको छ ।

१.      नामः विराटनगर महानगरपालिका

केन्द्रः साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय

जनसङ्ख्याः २१४६६३

क्षेत्रफलः  ७७ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः १९

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

विराटनगर

विराटनगर

२,३

विराटनगर

विराटनगर

विराटनगर

विराटनगर

विराटनगर

८-१०

विराटनगर

११

विराटनगर

१२,१४

१०

विराटनगर

१३

११

विराटनगर

१५

१२

विराटनगर

१६

१३

विराटनगर

१७

१४

विराटनगर

१८

१५

विराटनगर

१९,२१

१६

विराटनगर

२०

१७

विराटनगर

२२

१८

बुधनगर

१,३-५

१९

बैजनाथपुर

१-९

 

२.      नामः बेलबारी नगरपालिका

केन्द्रः साविक बेलबारी नगरपालिका कार्यालय

जनसङ्ख्याः ६५८९२

क्षेत्रफलः १३२.७९ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ११

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

बेलबारी

१,२

बेलबारी

बेलबारी

बेलबारी

५-७

बेलबारी

८-१०

बेलबारी

११

बाहुनी

२,३

बाहुनी

४-८

बाहुनी

डाँगीहाट

२,३,७

बाहुनी

डाँगीहाट

६,८,९

१०

डाँगीहाट

१,४

११

डाँगीहाट

 ३.      नामः लेटाङ नगरपालिका

केन्द्रः साविक लेटाङ भोगेटनी नगरपालिका कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३२०५३

क्षेत्रफलः ११९.२३ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ९

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

लेटाङ भोगेटनी

२-४

लेटाङ भोगेटनी

५,६

लेटाङ भोगेटनी

लेटाङ भोगेटनी

लेटाङ भोगेटनी

९,१०

लेटाङ भोगेटनी

११

वारङ्गी

१-९

जाँते

१,२,५-७

जाँते

८,९

  ४.      नामः पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

केन्द्रः साविक पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः ६२४४०

क्षेत्रफलः ७९.८१ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः१०

वडा नं.

समावेश भएका साविक

 गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

पथरी शनिश्चरे

पथरी शनिश्चरे

२,३

पथरी शनिश्चरे

४-६

पथरी शनिश्चरे

१४,१५

हसन्दह

१-३,५,९

हसन्दह

४,६-८

पथरी शनिश्चरे

७,१३

पथरी शनिश्चरे

११,१२

पथरी शनिश्चरे

९,१०

१०

पथरी शनिश्चरे

५.      नामः रंगेली नगरपालिका

केन्द्रः साविक रंगेली नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः५२०१३

क्षेत्रफलः १११.७८ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ९

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

बवियाविर्ता

१,२,५-९

बवियाविर्ता

३,४

दर्वेशा

४,७,९

रंगेली

रंगेली

६-८

रंगेली

२,४

रंगेली

१,५

दर्वेशा

१-३

दर्वेशा

५,६,८

 ६.      नामः रतुवामाई नगरपालिका

केन्द्रः साविक सिजुवा गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ५५३८०

क्षेत्रफलः १४२.१५ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः १०

वडा नं.

समावेश भएका साविक

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

बरडंगा

१,४,५,७

झुर्किया

१,३-६

महादेवा

१-९

झुर्किया

२,७-९

गोविन्दपुर

१,३,४,७

सिजुवा

४,५,७-९

सिजुवा

१-३,६

इटहरा

६,७,९

इटहरा

३-५

१०

इटहरा

१,२,८

 

७.      नामः सुनवर्षी नगरपालिका

केन्द्रः साविक डायनिया गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ५०७५८

क्षेत्रफलः१०६.४  (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ९

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

अमरदह

४-६

अमरदह

१-३

अमरदह

गोविन्दपुर

अमरदह

७,९

रंगेली

११

रंगेली

९,१०

गोविन्दपुर

५,६,८,९

वरडंगा

२,३,६,८,९

डाइनिया

१-४

डाइनिया

५-९

८.      नामः उर्लाबारी नगरपालिका

केन्द्रः साविक उर्लाबारी नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः ५४६९६

क्षेत्रफलः ७४.६२ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ९

वडा नं.

समावेश भएका साविक

 गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

मधुमल्ला

७-९

उर्लाबारी

७-९

उर्लाबारी

उर्लाबारी

१,५

उर्लाबारी

उर्लाबारी

उर्लाबारी

राजघाट

१-४,९

राजघाट

५-८

 ९.      नामः सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

केन्द्रः साविक कोशीहरौचा नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः ८०५१८

क्षेत्रफलः ११०.१६ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः १२

वडा नं.

समावेश भएका साविक

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

कोशीहरौचा

१३-१५

कोशीहरौचा

८,१०,११

सुन्दरदुलारी

८,९

सुन्दरदुलारी

१०,११

सुन्दरदुलारी

५,६

सुन्दरदुलारी

३,४,७

सुन्दरदुलारी

१,२

कोशीहरौचा

९,१२

कोशीहरौचा

२,३

१०

कोशीहरौचा

११

कोशीहरौचा

५-७

१२

कोशीहरौचा

  १०.  नामः बुढीगंगा गाउँपालिका

केन्द्रः साविक हात्तिमुडा गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ४१५८६

क्षेत्रफलः ५६.४१ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ७

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

टंकिसिनवारी

१,३

टंकिसिनवारी

२,८,९

टंकिसिनवारी

४-७

हात्तिमुडा

५-८

हात्तिमुडा

१-४,९

शिसवनी बडहरा

१,२,६-९

डंग्राहा

१-३

शिसवनी बडहरा

३-५

डंग्राहा

४-९

 ११.  नामः धनपालथान गाउँपालिका

केन्द्रः साविक सोराभाग गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३९३९४

क्षेत्रफलः७०.२६ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ७

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

नोचा

१-९

आमाहिवरियाती

१-९

सोराभाग

६-९

सोराभाग

१-५

दादरवैरीया

१,२,४,५,७

दादरवैरीया

३,६,८,९

कदमाहा

१-३

कदमाहा

४-९

 १२.  नामः ग्रामथान गाउँपालिका

केन्द्रः साविक तेतरिया गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३२७१७

क्षेत्रफलः ७१.८४ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ७

वडा नं.

समावेश भएका साविक

 गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

लखन्तरी

१-९

झोराहाट

१-९

सिद्राहा

१-९

मोतिपुर

१-९

तेतरीया

१-९

बनिगामा

१-३,५

बनिगामा

४,६-९

 १३.  नामः जहदा गाउँपालिका

केन्द्रः साविक मझारे गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ४१८१९

क्षेत्रफलः ६२.३८ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ७

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

बुधनगर

२,६-९

भागिगछ

५,६,८,९

भागिगछ

१-४,७

शि.जहदा

१-८

मझारे

१-५

शि.जहदा

पोखरीया

१-९

मझारे

६-९

 

१४.  नामः कानेपोखरी गाउँपालिका

केन्द्रः साविक बयरबन गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३८०३३

क्षेत्रफलः ८२.८३ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ७

वडा नं.

समावेश भएका साविक

 गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

होक्लाबारी

१-९

करौन

३,४,६-९

बयरबन

१-५

बयरबन

६,७

करौन

१,२,५

बयरबन

बयरबन

१५.  नामः कटहरी गाउँपालिका

केन्द्रः साविक कटहरी गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३९७७५

क्षेत्रफलः ५१.५९ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ७

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

कटहरी

२,३

कटहरी

१,५

कटहरी

४,६

कटहरी

७-९

भौडाहा

१-४,९

भौडाहा

५-८

थलाहा

५,६,८,९

थलाहा

१-४,७

 १६.  नामः केराबारी गाउँपालिका

केन्द्रः साविक केराबारी गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३०४३१

क्षेत्रफलः२१९.८३  (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः १०

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

पाटीगाँउ

१-९

सिंहदेवी

१-९

लेटाङभोगटेनी

केराबारी

याङशिला

१-४,६,७

याङशिला

५,८

केराबारी

याङशिला

केराबारी

६,८

केराबारी

२,५

केराबारी

१०

केराबारी

१,३

 १७.  नामः मिक्लाजुङ गाउँपालिका

केन्द्रः साविक मधुमल्ला गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः २८७०८

क्षेत्रफलः १५८.९८ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ९

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

रमितेखोला

१-९

टाँडी

१,६,७

टाँडी

२,८,९

टाँडी

३-५

जाँते

३,४

मधुमल्ला

४,५

मधुमल्ला

मधुमल्ला

मधुमल्ला

१,६

स्राेतः नेपाल सरकार संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय , जिल्ला प्रशासन कार्यालय माेरङ र जिल्ला समन्वय समिति मोरङ । याे लेखमा कमिकमजोरी भएमा कमेन्ट बक्समा छोडिदिनुहोला । यदि तपाइ आफैले मोरङ जिल्लाका स्थान र विशेषको लेख लेखेर चिनारी नेपालमा प्रकाशन गर्न चाहेमा chinari2020@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुने छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.