bagmati pradesh nirbachan chetra

बाग्मती प्रदेश अन्र्तगत रहेका जिल्लाहरुको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्धारित क्षेत्र संख्या

निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या

क्रसं.

जिल्ला

प्रतिनिधिसभा सदस्यकोलागि निर्धारित क्षेत्र संख्या

प्रदेशसभा सदस्यकोलागि निर्धारित क्षेत्र संख्या

दोलखा १ (एक) २ (दुई)

रामेछाप १ (एक) २ (दुई)

रसुवा १ (एक) २ (दुई)

सिन्धुली २ (दुई) ४ (चार)

सिन्धुपाल्चोक २ (दुई) ४ (चार)

काभ्रपलान्चोक २ (दुई) ४ (चार)

भक्तपुर २ (दुई) ४ (चार)

मकवानपुर २ (दुई) ४ (चार)

नुवाकोट २ (दुई) ४ (चार)

१०

धादिङ्ग २ (दुई) ४ (चार)

११

ललितपुर ३ (तिन ६ (छ)

१२

चितवन ३ (तिन ६ (छ)

१३

काठमाडौ १० (दश) २० (बीस)

जम्मा

३३ (तेत्तीस)

६६ (छैसठ्ठी)

निर्वाचन क्षेत्रको विवरण

क्रसं.

जिल्ला

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं.

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा रहने स्थानीय तहहरु

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं.

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा रहने स्थानीय तहहरु

दोलखा

१ (एक)

दोलखा जिल्लाको सम्पूर्णभाग एक निर्वाचन क्षेत्र

१ (एक)

·         गौरीशंकर गाउँपालिका

·         जिरी नगरपालिका

·         तामाकोसी गाउँपालिका

·         वैतेश्वर गाउँपालिका

·         मेलुङ गाउँपालिका

२ (दुई)

·         कालिञ्चोक गाउँपालिका

·         विगु गाउँपालिका

·         शैलुङ गाउँपालिका

·         भीमेश्वर नगरपालिका

रामेछाप

१ (एक)

रामेछाप जिल्लाको सम्पूर्णभाग एक निर्वाचन क्षेत्र

१ (एक)

·         उमाकुण्ड गाउँपालिका

·         गोकुलगंगा गाउँपालिका

·         लिखु गाउँपालिका

·         रामेछाप नगरपालिका

·         मन्थली नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५

२ (दुई)

·         सुनापती गाउँपालिका

·         खाँडादेवी गाउँपालिका

·         दोरम्बा गाउँपालिका

·         मन्थली नगरपालिका वडा नं १,२,६,७,८,९,१०,११, १२,१३,१४

रसुवा

१ (एक)

रसुवा जिल्लाको सम्पूर्णभाग एक निर्वाचन क्षेत्र

१ (एक)

·         कालिका गाउँपालिकाको ४ र ५ नं वडाहरु

·         गोसाईँकुण्ड गाउँपालिका

·         नौकुण्ड गाउँपालिका

·          

२ (दुई)

·         कालिका गाउँपालिकाको १,२,३ नं वडाहरु

·         उत्तरगया गाउँपालिका

·         पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका

सिन्धुली

१ (एक)

(क) दुधौली न.पा.

(ख) फिक्कल गा.पा.

(ग) तीनपाटन गा.पा.

(घ) गोलान्जोर गा.पा.

ङ) कमलामाई न.पा. वडा नं.   ९,१३,१४

१ (एक)

(क) दुधौली न.पा.

(ख) कमलामाई न.पा. वडा  नं. ९, १३, १४

२ (दुई)

(क) फिक्कल गा.पा.

(ख) तीनपाटन गा.पा.

(ग) गोलान्जोर गा.पा.

२ (दुई)

(क) कमलामाई न.पा. वडा नं. १,२,३,४,५,६,७,८,१०,११,१२

(ख) सुनकोशी गा.पा.

(ग) घ्याङलेख गा.पा.

(घ) मरिण गा.पा.

(ङ) हरिहरपुरगढी गा.पा.

१ (एक)

(क) कमलामाई न.पा. वडा नं. १,२,३,४,५,६,७,८,१०,११,१२

(ख) सुनकोशी गा.पा.

२ (दुई)

(क) हरिहरपुरगढी गा.पा.

(ख) मरिण गा.पा.

(ग) घ्याङलेख गा.पा.

सिन्धुपाल्चोक

१ (एक)

(क) त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.

(ख) लिसंखु पाखर गा.पा.

(ग) सुनकोशी गा.पा.

(घ) बाह्रविसे न.पा.

(ङ) भोटेकोशी गा.पा.

(च) जुगल गा.पा.

छ) बलेफी गा.पा.

(ज) चौतारा साँगाचोकगढी न. पा. वडा नं. २,३,४,९,१०

१ (एक)

(क) लिसंखु पाखर गा.पा.

(ख) त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.

(ग) बाह्रविसे न.पा.

(घ) भोटेकोशी गा.पा.

२ (दुई)

(क) जुगल गा.पा.

(ख) बलेफी गा.पा

(ग) चौतारा साँगाचोकगढी  न.पा. वडा नं. २,३,४,९,१०

(घ) सुनकोशी गा.पा.

२ (दुई)

(क) पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा.

(ख) हेलम्बु गा.पा.

(ग) मेलम्ची न.पा.

(घ) इन्द्रावती गा.पा.

(ङ) चौतारा साँगाचोकगढी  न.पा. वडा नं. १,५,६,७, ८,११, १२, १३, १४

१ (एक)

(क) चौतारा साँगाचोकगढी   न.पा. वडा नं.१,५,६,७,८,११, १२, १३, १४

(ख) इन्द्रावती गा.पा.

(ग) मेलम्ची न.पा. वडा नं. ९, १०,१३

२ (दुई)

(क) मेलम्ची न.पा. वडा नं.१,२, ३,४,५,६,७,८,११,१२

(ख) हेलम्बु गा.पा.

(ग) पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा.

काभ्रेपलान्चोक

१ (एक)

(क) चौरीदेउराली गा.पा.

(ख) तेमाल गा.पा.

(ग) रोशी गा.पा.

(घ) महाभारत गा.पा.

(ङ) खानीखोला गा.पा.

(च) बेथानचोक गा.पा. वडा नं. ६

(छ) नमोबुद्ध न.पा.

(ज) धुलिखेल न.पा. वडा नं. ८, ९, १०, ११, १२

(झ) पनौती न.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०

१ (एक)

क) चौरीदेउराली गा.पा.

(ख) नमोबुद्ध न.पा. (वडा नं. ३, ४, ५)

(ग) तेमाल गा.पा.

(घ) महाभारत गा.पा.

(ङ)  रोशी गा.पा. (वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२)

२ (दुई)

(क) पनौती न.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०

(ख) नमोबुद्ध न.पा. वडा नं. १, २, ६, ७, ८, ९, १०, ११

(ग) धुलिखेल न.पा. वडा नं. ८, ९, १०, ११, १२

(घ) बेथानचोक वडा नं. ६

(ङ) रोशी गा.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५

(च) खानीखोला गा.पा

२ (दुई)

(क) भुम्लु गा.पा.

(ख) पाँचखाल न.पा.

(ग) मण्डनदेउपुर न.पा.

(घ) बनेपा न.पा.

(ङ) धुलिखेल न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७

(च) पनौती न.पा. वडा नं. १, २, ३, ११, १२

(छ) बेथानचोक गा.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५

१ (एक)

(क) भुम्लु गा.पा.

(ख) पाँचखाल न.पा.

(ग) मण्डनदेउपुर न.पा. वडा नं. ७, ८, ९, १०, ११, १२

(घ) धुलिखेल न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७

२ (दुई)

(क) मण्डनदेउपुर न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६

(ख) बनेपा न.पा.

(ग) पनौती न.पा. वडा नं. १, २, ३, ११, १२

(घ) बेथानचोक गा.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५

भक्तपुर

१ (एक)

(क) चाँगुनारायण न.पा.

(ख) भक्तपुर न.पा.

 

 

१ (एक)

(क)चाँगुनारायण न.पा.

(ख)भक्तपुर न.पा.वडा न. १०

२ (दुई)

भक्तपुर न.पा.वडा न. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९

२ (दुई)

(क) मध्यपुर थिमी न.पा.

(ख) सूर्यविनायक न.पा.

१ (एक)

सूर्यविनायक न.पा.

२ (दुई)

मध्यपुर थिमी न.पा.

मकवानपुर

१ (एक)

(क) वाग्मती गा.पा.

(ख) बकैया गा.पा.

(ग) हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं. २,४,५,६,७,८,९,१०,१२,१३,    १४,१५,१६,१७,१८

(घ) मकवानपुरगढी गा.पा. वडा नं. १,२,३,४

१ (एक)

(क) वाग्मती गा.पा.

(ख) बकैया गा.पा.

(ग) मकवानपुरगढी गा.पा. वडा नं. १,२,३, ४

(घ) हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १६,१७,१८

२ (दुई)

हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं. २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,१२,१३,१४,१५

२ (दुई)

(क) भीमफेदी गा.पा.

(ख) हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १,३,११,१९

(ग) इन्द्रसरोवर गा.पा.

(घ) कैलाश गा.पा.

(ङ) मकवानपुरगढी गा.पा. वडा नं. ५,६,७, ८

(च) मनहरी गा.पा

(छ) राक्सिराङ गा.पा.

(ज) थाहा न.पा.

१ (एक)

(क) थाहा न.पा.

(ख) इन्द्रसरोवर गा.पा.

(ग) भीमफेदी गा.पा.

(घ) हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १, ११

(ङ) मकवानपुरगढी गा.पा. वडा नं. ५,६,७,८

२ (दुई)

(क) कैलाश गा.पा.

(ख) राक्सिराङ गा.पा.

(ग) मनहरी गा.पा

(घ) हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ३, १९

नुवाकोट

१ (एक)

(क) शिवपुरी गा.पा.

(ख) दुप्चेश्वर गा.पा.

(ग) पन्चकन्या गा.पा.

(घ) तादी गा.पा.

(ङ) सुर्यगढी गा.पा.

(च) लिखु गा.पा.

(छ) ककनी गा.पा.

१ (एक)

(क) दुप्चेश्वर गा.पा.

(ख) पन्चकन्या गा.पा. वडा नं. ३, ४

(ग) शिवपुरी गा.पा.

(घ) तादी गा.पा.

२ (दुई)

(क) लिखु गा.पा.

(ख) ककनी गा.पा.

(ग) सुर्यगढी गा.पा.

(घ) पन्चकन्या गा.पा. वडा नं. १, २, ५

२ (दुई)

(क) बेलकोटगढी न.पा.

(ख) तारकेश्वर गा.पा.

(ग) बिदुर न.पा.

(घ) मेघाङ गा.पा.

(ङ) किस्पाङ गा.पा

१ (एक)

(क) बेलकोटगढी न.पा.

(ख) बिदुर न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, १०, ११

२ (दुई)

(क) तारकेश्वर गा.पा.

(ख) बिदुर न.पा. वडा नं. ७, ८, ९, १२, १३

(ग) मेघाङ गा.पा.

(घ) किस्पाङ गा.पा

१०

धादिङ्ग

१ (एक)

(क) धुनीवेशी न.पा.

(ख) थाक्रे गा.पा.

(ग) गल्छी गा.पा.

(घ) गजुरी गा.पा.

(ङ) बेनीघाट रोराङ्ग गा.पा.

(च) सिद्धलेक गा.पा.

१ (एक)

(क) धुनीवेशी न.पा.

(ख) थाक्रे गा.पा.

(ग) गल्छी गा.पा.

२ (दुई)

(क) गजुरी गा.पा.

(ख) बेनीघाट रोराङ्ग गा.पा.

(ग) सिद्धलेक गा.पा

२ (दुई)

(क) रुवी भ्याली गा.पा.

(ख) गंगाजमुना गा.पा.

(ग) खनियाबास गा.पा.

(घ) त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.

(ङ) नेत्रावती गा.पा.

(च) निलकण्ठ न.पा.

(छ) ज्वालामुखी गा.पा.

१ (एक)

(क) निलकण्ठ न.पा.वडा नं.   १,२,३,४,५,६,७,८,९,१२,१३,१४

(ख) नेत्रावती गा.पा.

(ग) ज्वालामुखी गा.पा.

२ (दुई)

(क) निलकण्ठ न.पा.वडा नं.      १०,११

(ख) त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.

(ग) गंगाजमुना गा.पा.

(घ) खनियाबास गा.पा.

(ङ) रुवी भ्याली गा.पा

११

ललितपुर

१ (एक)

(क) महांकाल गा.पा.

(ख) बाग्मती गा.पा.

(ग) कोन्ज्योसोम गा.पा.

(घ) गोदावरी न.पा.वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३

१ (एक)

(क) गोदावरी न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, १३

(ख) कोन्ज्योसोम गा.पा. वडा नं. १, ४, ५

(ग) महांकाल गा.पा.

२ (दुई)

(क) गोदावरी न.पा. वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११

(ख) कोन्ज्योसोम गा.पा. वडा नं. २, ३

(ग) बाग्मती गा.पा.

२ (दुई)

(क) महालक्ष्मी न.पा.

(ख) ललितपुर म.न.पा. वडा नं. ६, ७, ८, ९, ११, १२, १६, १७, १९

१ (एक)

(क) महालक्ष्मी न.पा.

(ख) ललितपुर म.न.पा. वडा नं. १७

२ (दुई)

ललितपुर म.न.पा. वडा नं. ६, ७, ८, ९, ११, १२, १६, १९

३ (तीन)

(क) गोदावरी न.पा. वडा नं. १२, १४

(ख) ललितपुर म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, १०, १३, १४, १५, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९

१ (एक)

(क) गोदावरी न.पा. वडा नं. १२, १४

(ख) ललितपुर म.न.पा. वडा नं.  ५, १३, १४, १५, २३, २४, २६, २७, २८, २९

२ (दुई)

ललितपुर म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, १०, १८, २०, २१, २२, २५

१२

चितवन

१ (एक)

(क) राप्ती न.पा.

(ख) खैरहनी न.पा.

(ग) रत्ननगर न.पा.

१ (एक)

(क) राप्ती न.पा.

(ख) खैरहनी न.पा. वडा नं. ३, ६, ७, ८, ९, १०, ११

२ (दुई)

(क) खैरहनी न.पा. वडा नं. १, २, ४, ५, १२, १३

(ख) रत्ननगर न.पा.

२ (दुई)

(क) कालिका न.पा.

(ख) इच्छाकामना गा.पा.

(ग) भरतपुर म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ७, १०, ११,  १२, २९

१ (एक)

(क) कालिका न.पा.

(ख) इच्छाकामना गा.पा.

(ग) भरतपुर म.न.पा. वडा नं. १, ३, २९

२ (दुई)

भरतपुर म.न.पा. वडा नं.  २, ४, ५, ७, १०, ११, १२

३ (तीन)

(क) भरतपुर म.न.पा. वडा नं. ६, ८, ९, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८

(ख) माडी न.पा.

१ (एक)

भरतपुर म.न.पा. वडा नं. ६, ८, ९, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २६, २७, २८

२ (दुई)

(क) भरतपुर म.न.पा. वडा नं. १३, १४, २१, २२, २३, २४, २५

(ख) माडी न.पा.

१३

काठमाण्डौ

१ (एक)

काठमाडौं म.न.पा.   वडा नं. १०, ११, २९, ३१

१ (एक)

काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. १०, ११, २९

२ (दुई)

(क) काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. ३१

२ (दुई)

(क) काठमाडौं म.न.पा.    वडा नं. ९, ३२

(ख) कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९

ग) शंखरापुरा न.पा.

१ (एक)

(क) काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. ९, ३२

२ (दुई)

(क) कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९

ख) शंखरापुरा न.पा.

३ (तीन)

(क) काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ६

(ख) गोकर्णेश्वर न.पा.

(ग) कागेश्वरी न.पा. वडा नं १, २, ३

१ (एक)

(क) काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. ६

(ख) गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ५, ९

२ (दुई)

(क) गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ६, ७, ८

(ख) कागेश्वरी न.पा. वडा नं १, २, ३

४ (चार)

(क) काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. १, ७, ८, ३०

(ख) बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. १, २, ८, ९, १०, ११, १२, १३

१ (एक)

काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. १, ७, ८, ३०

२ (दुई)

बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. १, २, ८, ९, १०, ११, १२, १३

५ (पाँच)

(क) काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २, ३, ४, ५

(ख) बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३, ४, ५, ६, ७

(ग) टोखा न.पा. वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७

१ (एक)

काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. २, ४, ५

२ (दुई)

(क) काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. ३

(ख) बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३, ४, ५, ६, ७

(ग) टोखा न.पा. वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७

६ (छ)

(क) काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २६, २७, २८

(ख) तारकेश्वर न.पा.(वडा नं. १, २, ६, ७, ८, ९, १०, ११

(ग) टोखा न.पा. वडा नं. १, ८, ९, १०, ११

१ (एक)

(क) काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. २६, २७, २८

(ख) टोखा न.पा. वडा नं. ९, १०

२ (दुई)

(क) टोखा न.पा. वडा नं. १, ८, ११

(ख) तारकेश्वर न.पा.(वडा नं. १, २, ६, ७, ८, ९, १०, ११

७ (सात)

(क) काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. १६, १७, १८, २५

(ख) नागार्जुन न.पा. वडा नं. १, २, ३

(ग) तारकेश्वर न.पा. वडा नं. ३, ४, ५

१ (एक)

काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. १६, १७, १८, २५

२ (दुई)

(क) नागार्जुन न.पा. वडा नं. १, २, ३

(ख) तारकेश्वर न.पा. वडा नं. ३, ४, ५

८ (आठ)

(क) काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. १३, १५, १९, २०, २३, २४

(ख) नागार्जुन न.पा. वडा नं. ४, ५

१ (एक)

काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. १३, १९, २०, २३, २४

२ (दुई)

(क) काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. १५

(ख) नागार्जुन न.पा. वडा नं. ४, ५

९ (नौ)

(क) काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १२, १४, २१, २२

(ख) चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. १, १२, १३, १४, १५

(ग) नागार्जुन न.पा. वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०

१ (एक)

काठमाडौ म.न.पा. वडा नं. १२, १४, २१, २२

२ (दुई)

(क) चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. १, १२, १३, १४, १५

(ख) नागार्जुन न.पा. वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०

१० (दस)

(क) चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

(ख) दक्षिणकाली न.पा.

(ग) कीर्तिपुर न.पा.

१ (एक)

(क) दक्षिणकाली न.पा.

(ख) कीर्तिपुर न.पा.

२ (दुई)

चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

 तथ्यांक श्रोत निर्वाचन आयोग, नेपाल

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *