नेपालका इतिहासमा शाहवंशीय राजाहरू

 

क्र.सं. राजाहरू समयावधि
पृथ्वीनारायण शाह १७९९–१८३१
प्रतापसिंह शाह १८३१–१८३४
रणबहादुर शाह १८३४–१८५५
गीर्वाणयुद्ध शाह १८५५–१८७३
राजेन्द्र विक्रम शाह १८७३–१९०४
सुरेन्द्र विक्रम शाह १९०४–१९३८
युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह राजकुमार हुदैँ नै मृत्यु
पृथ्वी वीर विक्रम शाह १९३८–१९६८
त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव १९६८–२०११
१० महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव २०११–२०२८
११ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव २०२८–२०५८
१२ दीपेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव ३ दिन अचेत अवस्थामा नै
१३ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव २०५८/२/२२– २०६५/२/१५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *