Karnali Pradesh

कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत रहेका जिल्लाहरुको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्धारित क्षेत्र संख्या

निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या

क्र. सं.

जिल्ला

प्रतिनिधिसभा सदस्यको

लागि निर्धारित क्षेत्र संख्या

प्रदेशसभा सदस्यको

लागि निर्धारित क्षेत्र संख्या

डोल्पा

१ (एक)

२ (दुई)

जुम्ला

१ (एक)

२ (दुई)

कालिकोट

१ (एक)

२ (दुई)

मुगु

१ (एक)

२ (दुई)

हुम्ला

१ (एक)

२ (दुई)

सल्यान

१ (एक)

२ (दुई)

जाजरकोट

१ (एक)

२ (दुई)

रुकुम पश्चिम

१ (एक)

२ (दुई)

सुर्खेत

२ (दुई)

४ (चार)

१०

दैलेख

२ (दुई)

४ (चार)

जम्मा

१२ (बाह्र)

२४ (चौविस)

निर्वाचन क्षेत्रको विवरण

क्र. सं.  जिल्ला

प्रतिनिधिसभा 

निर्वाचन 

क्षेत्र नं.

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

क्षेत्रमा रहने

स्थानीय तहहरु

प्रदेशसभा 

निर्वाचन 

क्षेत्र नं.

प्रदेशसभा निर्वाचन 

क्षेत्रमा  रहने

स्थानीय तहहरु

डोल्पा १ (एक) डोल्पा जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र १ (एक) ·डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका

·काईके गाउँपालिका

·छार्का ताङसोङ गाउँपालिका

·ठुली भेरी नगरपालिका

२ (दुई) ·त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका

· मुड्केचुला गाउँपालिका

· शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका

·जगदुल्ला गाउँपालिका

जुम्ला

 

१ (एक) जुम्ला जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र १ (एक) ·गुठिचौर गाउँपालिका

· तातोपानी गाउँपालिका

·पातारासी गाउँपालिका

·चन्दननाथ नगरपालिका

२ (दुई) ·कनकासुन्दरी गाउँपालिका

·  सिंजा गाउँपालिका

· हिमा गाउँपालिका

·तिला गाउँपालिका

कालिकोट १ (एक) कालिकोट जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र १ (एक) ·कालिका गाउँपालिका

· महावै गाउँपालिका

·खाँडाचक्र नगरपालिका

·तिलागुफा नगरपालिका

२ (दुई) · पचालझरना गाउँपालिका

· पलाता गाउँपालिका

· रास्कोट नगरपालिका

· नरहरिनाथ गाउँपालिका

· सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका

मुगु १ (एक) मुगु जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र १ (एक) · मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका

· छायाँनाथ रारा नगरपालिका

२ (दुई) · सोरु गाउँपालिका

· खत्याड गाउँपालिका

हुम्ला १ (एक) हुम्ला जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र १ (एक) · सर्केगाड गाउँपालिका

· चंखेली गाउँपालिका

· अदानचुली गाउँपालिका

· ताँजाकोट गाउँपालिका

२ (दुई) · सिमकोट गाउँपालिका

· नाम्खा गाउँपालिका

· खार्पुनाथ गाउँपालिका

सल्यान १ (एक) सल्यान जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र १ (एक) · ढोरचौर गाउँपालिका

· कुमाखमालिका गाउँपालिका

· दार्मा गाउँपालिका

· शारदा नगरपालिका ६,७,१४,१५ नं वडाहरु

· बागचौर नगरपालिका

· बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका १,२,३,४,५,६,७ नं वडाहरु

२        (दुई) · शारदा नगरपालिकाका १,२,३,४,५,८,९, १०,१२,१३ नं वडाहरु

· बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका ८,९,१०,१,१२ नं वडाहरु

· कालीमाटी गाउँपालिका

· त्रिवेणी गाउँपालिका

· छत्रेश्वरी गाउँपालिका

· कपुरकोट गाउँपालिका

जाजरकोट १ (एक) जाजरकोट जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र १ (एक) · बारेकोट गाउँपालिका

· कुसे गाउँपालिका

५,६,७,८,९ नं वडाहरु

· भेरी नगरपालिका

· त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका

२ (दुई) · कुसे गाउँपालिका

१,२,३,४ नं वडाहरु

·  जुनीचाँदे गाउँपालिका

· शिवालय गाउँपालिका

· छेडागाड नगरपालिका

रुकुम पश्चिम १ (एक) रुकुम पश्चिम जिल्लाको सम्पूर्ण भाग एक निर्वाचन क्षेत्र १ (एक) ·  बाँफिकोट गाउँपालिका

· मुसीकोट नगरपालिकाका १,२,३,४,५,६,७,८, ९,१०,११ नं वडाहरु

· आठबीसकोट नगरपालिका

२ (दुई) · त्रिवेणी गाउँपालिका

· सानीभेरी गाउँपालिका

· चौरजहारी नगरपालिका

· मुसीकोट नगरपालिकाका १२,१३,१४ नं वडाहरु

सुर्खेत १ (एक) (क) सिम्ता गा.पा.

(ख) गुर्भाकोट न.पा.

(ग) भेरीगंगा न.पा.

(घ) चिङ्गाड गा.पा.

(ङ) लेकवेशी न.पा.

(च) विरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. १५, १६

१ (एक) (क) सिम्ता गा.पा.

(ख) गुर्भाकोट न.पा.

२ (दुई) (क) भेरीगंगा न.पा.

(ख) लेकवेशी न.पा.

(ग) चिङ्गाड गा.पा.

(घ) विरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. १५, १६

२ (दुई) (क) विरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०, ११

,१२,१३,१४

(ख) बराहताल गा.पा.

(ग) पञ्चपुरी न.पा.

(घ) चौकुने गा.पा.

१ (एक) विरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४
२ (दुई) (क) बराहताल गा.पा.

(ख) पञ्चपुरी न.पा.

(ग) चौकुने गा.पा.

१० दैलेख १ (एक) (क) गुराँस गा.पा.

(ख) डुंगेश्वर गा.पा.

(ग) भगवतीमाई गा.पा.

(घ) नारायण न.पा.

(ङ) नौमूले गा.पा.

(च) महावी गा.पा.

१ (एक) (क) गुराँस गा.पा.

(ख) डुंगेश्वर गा.पा.

(ग) भगवतीमाई गा.पा.

२ (दुई) (क) नारायण न.पा.

(ख) नौमूले गा.पा.

(ग) महावी गा.पा.

२ (दुई) (क) दुल्लु न.पा.

(ख) चामुण्डाविन्द्रासैनी न.पा.

(ग) भैरवी गा.पा.

(घ) ठाँटीकाँध गा.पा.

(ङ) आठविस न.पा.

१ (एक) (क) दुल्लु न.पा.

(ख) भैरवी गा.पा

२ (दुई) (क) चामुण्डाविन्द्रासैनी न.पा.

(ख) ठाँटीकाँध गा.पा.

(ग) आठविस न.पा.

 

तथ्यांक श्रोत निर्वाचन आयोग, नेपाल

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *