नेपालका ६ महानगरपालिका को जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र वडा विवरण

नेपालका ६ महानगरपालिका, त्यहाँको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र वडासंख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार।

क्र.सं. जिल्ला

महानगरपालिकाको नाम

जनसङ्ख्या

क्षेत्रफल(वर्ग की.मी.)

वडासङ्ख्या
काठमाडौं काठमाडौं ८,६२,४०० ४९.४५ ३२
ललितपुर ललितपुर २,९४,०९८ ३६.१२ २९
कास्की पोखरा लेखनाथ ५,१३,५०४ ४६४.२४ ३३
चितवन भरतपुर ३,६९,६२८ ४३२.९५ २९
मोरङ विराटनगर २,४३,९२७ ७७ १९
पर्सा वीरगञ्ज २,७२,३८२ १३२.०७ ३२

 

स्राेत नेपाल सरकार सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालय

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *